2 sene önce
2 sene önce

Rockefeller ailesi ve John D. Rockefeller kimdir

Rockefeller ailesi ya da  Rockefeller hanedanı, dünyada finansal olarak en büyük servete sahip ailelerinden biridşr. Petrol endüstrisi ve politika işleri ile ilgilenen Amerikalı bir ailedir. Amerikan petrol endüstrisi tarihinde bir devrim yaratan Standard Oil’den sonra, 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarında John D. Rockefeller ve kardeşi William A. Rockefeller Jr. ile kurulmuştur.. Chase Manhattan Bank’n sahibi olmasıyla bilinen aile, günümüzde Birleşik Devletler’in en büyük, dünyada ise sayılı büyük ailelerindendir.

ROCKEFELLER (John Davison), amerikalı sanayici (Richford, New York, 1839 – Ormond Beach, Florida, 1937). Mütevazı bir köy kilisesinde ayin eşyası muhafızıy­ken, bir ticari işletmeye muhasebeci ola­rak girdi. Daha sonra bir simsarlık şirketi­ne ortak oldu. Rockefeller, petrol endüst­risinin vaat ettiği geleceği ilk sezenlerden biridir. 1862’de, 23 yaşındayken, ortaklık biçiminde, ilk petrol işletmesini kurdu, çok geçmeden işletmenin tek sahibi oldu. Amerikan petrol kuyularının üretiminin % 4’ü onun denetimindeydi. 1870’te, Stan­dard Oil Company’yi kurdu. 1872’de, Cle- veland’daki 26 bağımsız rafinericiye, ken­disiyle birleşmelerini önerdi. Yirmi bir ra- finerici bu öneriyi kabul etti. Birlikte, Nati­onal Refiners’ Association’u kurdular. Roc­kefeller, demiryolu şirketleriyle gizli anlaş­malar yaparak, rakiplerinden daha ucu­za taşıma olanağını elde etti ve Pittsburgh, Philadelphia, New York ve Baltimore’un bütün büyük rafinerilerinin kontrolünü ele geçirdi. 1877 yılında, petrol taşımacılığı konusunda, güçlü Pennsylvania Railroad, Empire Transportation Company ve Tide- water Pipeline Co. ile dev çapta bir mü­cadeleye girişti ve petrol taşımacılığının % 90’ını denetimi altına almayı başardı. 1882’de taşıma şirketleri, pipe-line şebe­kesi ve Standard Oil’un patronajı altında toplanan otuz dokuz rafineri şirketi saye­sinde, bütün amerikan petrol endüstrisini egemenliği altına aldı. 1892’de, antitröst kanunlar gereğince, şirketi dağıtmaya mahkûm edilen Rockefeller, Parlamento’ nun kararına boyun eğmeyi reddetti. 1899’ da Ohio mahkemesi’nce ikinci bir kez da­ha yargılandıktan sonra Standard Oil’un feshini ilan etti, ama topluluğun unsurları birbirlerine sıkıca bağlı kalmayı sürdürdü­ler. Nihayet, 191Tde Birleşik Devletler Yük­sek mahkemesi’nin bir kararı uyarınca şir­ket parçalandı ve aktifi, birbirinden ayrı 33 filyal arasında bölüştürüldü. Dünyanın en büyük servetlerinden birine sahip olan Rockefeller, şirket aktifinin büyük bir bö­lümünü çeşitli kurumlara (-» ROCKEFEL­LER ENSTİTÜSÜ), özellikle de Chicago Üni­versitesi’ne dağıttı. —Oğlu JOHN DavİSON (Cleveland 1874 – Tucson, Arizona, 1960), Birleşmiş milletler’e, Manhattan’daki bina­sının inşasında kullanılan arsayı verdi.

Rockefeller enstitüsü, John Davi­son Rockefeller’in bağışları ile 1901’de New York’ta kurulan enstitü. Salt tıbbi araştırma amacıyla kurulmuştur; çatısı al­tında bir araya gelen her ulustan araştır­macılar hiçbir öğretim eylemine katılmaz­lar.

Paylaşın